Η Στερεοτακτική Ακτινοθεραπεία είναι μια σημαντική εναλλακτική του επεμβατικού χειρουργείου, ιδιαίτερα σε ασθενείς που δεν μπορούν να υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση ή σε περιπτώσεις είναι μη χειρουργήσιμων όγκων και ενδοκρανιακών ανωμαλιών.

Οι κυριότερες ενδείξεις της Στερεοτακτικής Ακτινοθεραπείας είναι:

Καλοήθεις και κακοήθεις όγκοι εγκεφάλου:

 • Πρωτοπαθείς κακοήθεις όγκοι εγκεφάλου (<4 εκ.) – για τη χορήγηση δόσης ενίσχυσης (boost) ή θεραπεία διάσωσης σε υποτροπή (αστροκύττωμα, Γλοίωμα, Πολύμορφο γλοιοβλάστωμα, Ολιγοδενδρογλοίωμα)
 • Εγκεφαλικές μεταστάσεις
 • Ακουστικό νευρίνωμα
 • Μηνιγγίωμα
 • Αδένωμα υπόφυσης (υποτροπή ή υπολειμματικό)
 • Οφθαλμικοί όγκοι
 • Όγκοι της βάσης του κρανίου
 • Αιμαγγειώματα
 • Κρανιοφαρυγγιώματα

Αγγειακές ανωμαλίες:

 • Αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες

Λειτουργικές ανωμαλίες:

 • Νευραλγία τριδύμου
 • Επιληψία
 • Νόσος του Parkinson