Κλινική Ακτινολογικής Ογκολογίας, Metropolitan Hospital

Η Κλινική Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας του Metropolitan Hospital είναι μία ομάδα από έμπειρους ιατρούς και επιστήμονες, με στόχο και πρωταρχικό καθήκον τους το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα ως προς την εξατομικευμένη θεραπεία των ασθενών.

Τα μέλη της ομάδας μας διαθέτουν τις γνώσεις αλλά και την εξειδίκευση που απαιτείται, ώστε να παρέχουν συνολικά μία υψηλή ποιότητα υπηρεσιών, χρησιμοποιώντας πάντοτε όλους τους διαθέσιμους πόρους.

Από κοινού εργαζόμαστε σκληρά για την εκπλήρωση των στόχων που έχουμε θέσει εμείς και οι ασθενείς μας, εξετάζοντας την περίπτωση του κάθε ασθενή εις βάθος και ξεχωριστά.


Κατεβάστε το ενημερωτικό έντυπο της κλινικής εδώ