Παπαοικονόμου Μαρία

Επιστημονική Συνεργάτης Τμήματος Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Metropolitan Hospital