Καραγιάννης Βασίλειος

Επιμελητής Τμήματος Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Metropolitan Hospital