Ζαβερδινός Παναγιώτης

Δ/ντής Τμήματος Ιατρικής Φυσικής, Metropolitan Hospital