Δρ. Παντελής Σκάρλος

Αναπληρωτής Διευθυντής
Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας
Metropolitan Hospital
Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης