Δρ. Ερνέστος Μπερούκας

Αναπληρωτής Διευθυντής
Τμήματος Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας
Metropolitan Hospital
Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος
Διδάκτωρ Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου