Δρ. Αθανάσιος Δημόπουλος

Διευθυντής Τμήματος
Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας
Metropolitan Hospital
Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος
Διδάκτωρ πανεπιστημίου Βιέννης