Γεώργιος Μαραβέλης

Αναπληρωτής Διευθυντής
Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας
Metropolitan Hospital
Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος