Με την χρήση εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας, η κλινική μας διαθέτει όλα τα απαραίτητα εργαλεία προκειμένου να προσφέρει στους ασθενείς τις πιο σύγχρονες θεραπείες, που οδηγούν σε υψηλά ποσοστά ίασης, ελαχιστοποιώντας,ταυτόχρονα, τις πιθανές παρενέργειες.

Το άρτια καταρτισμένο προσωπικό μας, εξασφαλίζει την σωστή χρήση του εξοπλισμού καθώς και τη διατήρηση όλων των διεθνών προδιαγραφών για τη ακτινοθεραπευτική διαδικασία, από τον ποιοτικό έλεγχο μέχρι την καθημερινή εφαρμογή των θεραπειών.