Κλινική

Θέτοντας ως κύριο και πρωταρχικό μας στόχο την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, προσφέρουμε εξατομικευμένη περίθαλψη στους ασθενείς της κλινικής μας, εξετάζοντας πάντοτε ενδελεχώς τόσο το ιατρικό ιστορικό τους όσο και τις προσωπικές τους ανάγκες και επιθυμίες. ...

Με την χρήση εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας, η κλινική μας διαθέτει όλα τα απαραίτητα εργαλεία προκειμένου να προσφέρει στους ασθενείς τις πιο σύγχρονες θεραπείες, που οδηγούν σε υψηλά ποσοστά ίασης, ελαχιστοποιώντας,ταυτόχρονα, τις πιθανές παρενέργειες. ...

Κλινική Ακτινολογικής Ογκολογίας, Metropolitan Hospital Η Κλινική Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας του Metropolitan Hospital είναι μία ομάδα από έμπειρους ιατρούς και επιστήμονες, με στόχο και πρωταρχικό καθήκον τους το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα ως προς την εξατομικευμένη θεραπεία των ασθενών. ...