Θεραπεία με Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική (SRS)

Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική (SRS): είναι μία μη επεμβατική τεχνική ακτινοθεραπείας που στοχεύει στη θεραπεία όγκων και λειτουργικών βλαβών του εγκεφάλου.

Η SRS έχει τρία βασικά χαρακτηριστικά:

 1. Πολύ μεγάλη ακρίβεια (1 έως 2 χιλιοστά).
 2. Πολύ μεγάλη συμμορφία με απότομη πτώση της δόσης στην περιφέρεια του όγκου-στόχου με αποτέλεσμα την ελάχιστη δυνατή ακτινοβόληση των γειτονικών φυσιολογικών ιστών
 3. Χορήγηση πολύ μεγάλης ημερήσιας δόσης ακτινοβολίας. Η ακτινοθεραπεία ολοκληρώνεται σε 1 έως 5 συνεδρίες, αν και υπάρχει η δυνατότητα να πραγματοποιηθούν περισσότερες συνεδρίες, π.χ. σε όγκους με μεγάλο μέγεθος ή σε περιπτώσεις επανακτινοβόλησης. (Fractionated Stereotactic Radiotherapy - FSRΤ)

Η Στερεοτακτική Ακτινοθεραπεία είναι μια σημαντική εναλλακτική του επεμβατικού χειρουργείου, ιδιαίτερα σε ασθενείς που δεν μπορούν να υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση ή σε περιπτώσεις είναι μη χειρουργήσιμων όγκων και ενδοκρανιακών ανωμαλιών.

Οι κυριότερες ενδείξεις της Στερεοτακτικής Ακτινοθεραπείας είναι:

 1. Καλοήθεις και κακοήθεις όγκοι εγκεφάλου:
  • Πρωτοπαθείς κακοήθεις όγκοι εγκεφάλου (<4 εκ.) - για τη χορήγηση δόσης ενίσχυσης (boost) ή θεραπεία διάσωσης σε υποτροπή (αστροκύττωμα, Γλοίωμα, Πολύμορφο γλοιοβλάστωμα, Ολιγοδενδρογλοίωμα)
  • Εγκεφαλικές μεταστάσεις
  • Ακουστικό νευρίνωμα
  • Μηνιγγίωμα
  • Αδένωμα υπόφυσης (υποτροπή ή υπολειμματικό)
  • Οφθαλμικοί όγκοι
  • Όγκοι της βάσης του κρανίου
  • Αιμαγγειώματα
  • Κρανιοφαρυγγιώματα
 2. Αγγειακές ανωμαλίες:
  • Αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες
 3. Λειτουργικές ανωμαλίες:
  • Νευραλγία τριδύμου
  • Επιληψία
  • Νόσος του Parkinson