Θεραπεία με Ακτινοθεραπεία υπό Απεικονιστική Καθοδήγηση

Ακτινοθεραπεία υπό απεικονιστική καθοδήγηση (Image Guided Radiotherapy - IGRT): Η IGRT είναι μια τεχνική με την οποία πραγματοποιείται απεικόνιση του ασθενή στη θέση θεραπείας πριν από την εκάστοτε συνέδρια ακτινοθεραπείας.

Η απεικόνιση μπορεί να ειναι δυσδιάστατη (ExacTrack, Brainlab®, Εικόνα 7) ή τρισδιάστατη (αξονική τομογραφία - Cone Beam CT) (Εικόνα 8) και έχει σαν αποτέλεσμα να αυξάνεται σε μεγάλο βαθμό η ακρίβεια της ακτινοθεραπείας και να ελαττώνεται η πιθανότητα σφάλματος κατά την τοποθέτηση του ασθενούς.

H IGRT αυξάνει την ακρίβεια της ακτινοθεραπείας ελαττώνοντας την πιθανότητα να υποδοσιαστεί ο όγκος ή να υπερδοσιαστούν οι φυσιολογικοί ιστοί. Επίσης, δίνει τη δυνατότητα να μειωθούν τα απαραίτητα περιθώρια που βάζουμε γύρω από τον όγκο προκειμένου να αντισταθμιστούν οι αβεβαιότητες της θεραπείας. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μπορούμε να μικρύνουμε το μέγεθος των πεδίων ακτινοβολίας και κατά συνέπεια να ακτινοβολούμε λιγότερους φυσιολογικούς ιστούς και να έχουμε λιγότερες παρενέργειες.

Τέλος, η μεγάλη ακρίβεια και τα μικρότερα περιθώρια ασφαλείας μας δίνουν τη δυνατότητα να χορηγούμε, όταν χρειάζεται, μεγάλες ημερήσιες δόσεις ακτινοβολίας χωρίς να αυξάνεται ο κίνδυνος για εμφάνιση τοξικότητας. Οι μεγάλες ημερήσιες δόσεις είναι το χαρακτηριστικό σύγχρονων ακτινοθεραπευτικών τεχνικών όπως η Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική (SRS - Stereotactic Radiosurgery)