Θεραπεία με Ακτινοθεραπεία Διαμορφούμενης Έντασης

Ακτινοθεραπεία διαμορφούμενης έντασης (Intensity Modulated Radiotherapy - IMRT): πρόκειται για έναν προηγμένο τύπο υψηλής ακρίβειας και στόχευσης ακτινοβολίας η οποία αποτελεί την επόμενη γενιά της τρισδιάστατης σύμμορφης ακτινοθεραπείας (3D-CRT) που χρησιμοποιείται στα περισσότερα ακτινοθεραπευτικά κέντρα στην Ελλάδα.

Η IMRT , όπως φαίνεται στην εικόνα 4, βελτιώνει περεταίρω τη δυνατότητα προσαρμογής των υψηλών δόσεων της ακτινοβολίας στο σχήμα του όγκου και με αυτόν τον τρόπο επιτρέπει την ελάττωση της δόσης που λαμβάνουν οι φυσιολογικοί ιστοί.

Η IMRT επιτρέπει στους ακτινοθεραπευτές ογκολόγους να χορηγήσουν επαρκείς δόσεις σε όγκους που βρίσκονται πολύ κοντά σε κρίσιμες δομές του κεντρικού νευρικού συστήματος, όπως τα οπτικά νεύρα και το χίασμα, το στέλεχος κ.α. Χωρίς την IMRT αυτοί οι όγκοι δεν θα μπορούσαν να λάβουν την απαραίτητη δόση ακτινοβολίας, μειώνοντας έτσι την πιθανότητα ίασης του/της ασθενούς.

Επίσης η IMRT, και ιδιαίτερα η πιο σύγχρονη μορφή της που είναι η περιστροφική ογκομετρική IMRT (Volumetric Modulated Arc Therapy), επιτυγχάνει πολύ καλύτερες κατανομές της δόσης σε απαιτητικά πλάνα θεραπείας όπως η ακτινοβόληση του νευράξονα, ενώ επιτρέπει την ελάττωση των παρενεργειών (π.χ. διαταραχές μνήμης) από την ακτινοβόληση του εγκεφάλου ασθενών με εγκεφαλικές μεταστάσεις, προστατεύοντας την περιοχή του ιππόκαμπου. Επίσης, είναι δυνατή η ακτινοβόληση των απεικονιστηκά εμφανών εγκεφαλικών μεταστάσεων με μεγαλύτερη δόση (περισσότερες πιθανότητες ελέγχου της νόσου) και του υπόλοιπου εγκέφαλου με μικρότερη προφυλακτική δόση (λιγότερες παρενέργειες). Στο τμήμα μας χρησιμοποιούμαι την τελευταία τεχνολογία της Varian για τοξοειδή IMRT με την ονομασία RapidArc.