Η Προσέγγισή μας

Τρισδιάστατη σύμμορφη ακτινοθεραπεία (Three Dimensional Conformal Radiotherapy - 3D-CRT): πρόκειται για τεχνική στην οποία για το σχεδιασμό του πλάνου θεραπεία χρησιμοποιούνται τρισδιάστατες εικόνες από αξονική τομογραφία, με αποτέλεσμα τα πεδία ακτινοβόλησης να διαμορφώνονται με βάση το ακριβές σχήμα του όγκου-στόχου.

Με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται η ακρίβεια στη στόχευση του όγκου και μειώνεται η δόση στους πέριξ υγιείς ιστούς σε σχέση με τις παλιότερες 2D ακτινοθεραπευτικές τεχνικές.

Ταυτόχρονα, έχουμε τη δυνατότητα μέσω της μελέτης ειδικών διαγραμμάτων που ονομάζονται Ιστογράμματα Δόσης - Όγκου (Dose Volume Histograms - DVH) να γνωρίζουμε την ακριβή δόση που λαμβάνει το κάθε ποσοστό του όγκου και των φυσιολογικών ιστών. Με αυτόν τον τρόπο επιλέγουμε το πλάνο ακτινοθεραπείας που προσφέρει τη βέλτιστη κάλυψη του στόχου και την ελάχιστη ακτινοβόληση των φυσιολογικών οργάνων. Συγκεκριμένα, προσέχουμε το πλάνο που θα επιλεγεί να σχετίζεται με ποσοστά ήπιων παρενεργειών μικρότερα από 10% και με ποσοστά σοβαρών παρενεργειών μικρότερα από 0.5%.