Όγκοι Εγκεφάλου

Όγκοι Εγκεφάλου
Από την πρώτη σας επίσκεψη στο Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας του Νοσοκομείου Metropolitan είστε το επίκεντρο μιας αφοσιωμένης ομάδας ειδικών που θα εξατομικεύσουν κάθε πτυχή της θεραπείας ανάλογα με τη μοναδική σας περίπτωση. Η εξειδικευμένη αυτή ομάδα εκτός από τους ακτινοθεραπευτές ογκολόγους περιλα...

Η Προσέγγισή μας
Τρισδιάστατη σύμμορφη ακτινοθεραπεία (Three Dimensional Conformal Radiotherapy - 3D-CRT): πρόκειται για τεχνική στην οποία για το σχεδιασμό του πλάνου θεραπεία χρησιμοποιούνται τρισδιάστατες εικόνες από αξονική τομογραφία, με αποτέλεσμα τα πεδία ακτινοβόλησης να διαμορφώνονται με βάση το ακριβές σχήμα του όγκ...

Θεραπεία με Ακτινοθεραπεία Διαμορφούμενης Έντασης
Ακτινοθεραπεία διαμορφούμενης έντασης (Intensity Modulated Radiotherapy - IMRT): πρόκειται για έναν προηγμένο τύπο υψηλής ακρίβειας και στόχευσης ακτινοβολίας η οποία αποτελεί την επόμενη γενιά της τρισδιάστατης σύμμορφης ακτινοθεραπείας (3D-CRT) που χρησιμοποιείται στα περισσότερα ακτινοθεραπευτικά κέντρα στ...

Θεραπεία με Ακτινοθεραπεία υπό Απεικονιστική Καθοδήγηση
Ακτινοθεραπεία υπό απεικονιστική καθοδήγηση (Image Guided Radiotherapy - IGRT): Η IGRT είναι μια τεχνική με την οποία πραγματοποιείται απεικόνιση του ασθενή στη θέση θεραπείας πριν από την εκάστοτε συνέδρια ακτινοθεραπείας. Η απεικόνιση μπορεί να ειναι δυσδιάστατη (ExacTrack, Brainlab®, Εικόνα 7) ή τρισδιάστ...

Θεραπεία με Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική (SRS)
Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική (SRS): είναι μία μη επεμβατική τεχνική ακτινοθεραπείας που στοχεύει στη θεραπεία όγκων και λειτουργικών βλαβών του εγκεφάλου. Η SRS έχει τρία βασικά χαρακτηριστικά: Πολύ μεγάλη ακρίβεια (1 έως 2 χιλιοστά). Πολύ μεγάλη συμμορφία με απότομη πτώση της δόσης στην περιφέρεια το...

MRI Spectroscopy & Perfusion
Δυνατότητα σύντηξης (fusion) των εικόνων της αξονικής τομογραφίας σχεδιασμού με εικόνες μαγνητικής τομογραφίας (MRI), μαγνητικής φασματοσκοπίας και δυναμικής αιμάτωσης (MRI Spectroscopy & Perfusion): Με αυτόν τον τρόπο ο ακτινοθεραπευτής ογκολόγος έχει τη δυνατότητα να σχεδιάσει με μεγάλη ακρίβεια όγκο, α...

Σχετικές Κλινικές Πληροφορίες
Κατά τα διεθνή πρότυπα, το τμήμα μας βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τη Νευρολογική και Νευροχειρουργική Κλινική, όπως επίσης με τις Κλινικές Χειρουργικής, Παθολογίας Ογκολογίας και Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας του θεραπευτηρίου μας. Για την εξατομικευμένη επίτευξη του βέλτιστου διαγνωστικού και θεραπευτικ...