Θεραπεία

Οι θεραπευτικές επιλογές εξαρτώνται κυρίως από το στάδιο της νόσου (το μέγεθος του όγκου, το βάθος διήθησης, την εξάπλωση της νόσου σε γειτονικά ή άλλα όργανα του σώματος). Οι θεραπευτικές μέθοδοι περιλαμβάνουν την χειρουργική την ακτινοθεραπεία και τη χημειοθεραπεία.

Προκαρκινικές βλάβες και καρκίνος τραχήλου μήτρας insitu: Αυτές οι βλάβες είναι πολύ πρώιμες και δεν έχουν γίνει ακόμα διηθητικός καρκίνος. Μπορεί να θεραπευτούν οριστικά με διάφορες τεχνικές και με διατήρηση της μήτρας. Αυτές οι τεχνικές περιλαμβάνουν

  • Laser εξάχνωση: Με τη μέθοδο αυτή μία δέσμη μονοχρωματικού φωτός καταστρέφει τα καρκινικά κύτταρα.
  • Loop εκτομή:Με τη μέθοδο αυτή ηλεκτρικό ρεύμα διοχετεύεται μέσω ενός λεπτού ηλεκτροφόρου σύρματος και αφαιρείται η αλλοίωση.
  • Κωνοειδής εκτομή:Στην περίπτωση αυτή πραγματοποιείται μια ευρύτερη εκτομή ιστού κωνοειδούς σχήματος, που περιλαμβάνει και την αλλοίωση.

Πρώιμος καρκίνος τραχήλου μήτρας (Στάδια Ι-ΙΙΑ): Στις περιπτώσεις αυτές όπου η βλάβη δεν εκτείνεται πέραν του οργάνου της μήτρας, η αφαίρεση της μήτρας (υστερεκτομή) με τον ιστό που την περιβάλλει σε κάποιες περιπτώσεις, αποτελεί συχνά τη μόνη θεραπευτική παρέμβαση. Οι πυελικοί λεμφαδένες αφαιρούνται επίσης και εξετάζονται για πιθανή ύπαρξη καρκινικών κυττάρων. Εάν υπάρχουν παράγοντες κινδύνου (διήθηση λεμφαδένων, διήθηση λεμφαγγείων, ή διήθηση των ιστών που περιβάλλουν την μήτρα) τότε η υστερεκτομή θα πρέπει να ακολουθείται από ακτινοθεραπεία και χημειοθεραπεία.

Τοπικά προχωρημένος καρκίνος τραχήλου μήτρας (Στάδια ΙΙΒ-IVA):Στις περιπτώσεις εκείνες όπου η νόσος εκτείνεται πέραν των ορίων της μήτρας, στους γειτονικούς ιστούς, η χειρουργική δεν αποτελεί επαρκή αντιμετώπιση. Βασισμένοι στα αποτελέσματα μεγάλων κλινικών μελετών η ακτινοθεραπεία αποτελεί την κύρια θεραπευτική προσέγγιση στον τοπικά προχωρημένο καρκίνο τραχήλου της μήτρας και χορηγείται ως συνδυασμός εξωτερικής ακτινοθεραπεία και βραχυθεραπείας (βλέπε παρακάτω). Επιπλέον, προκειμένου να ενισχυθούν τα αποτελέσματα της ακτινοθεραπείας, χορηγείται σε εβδομαδιαία βάση ακτινοευαισθητοποιός χημειοθεραπεία (πλατινούχα σκευάσματα).

Καρκίνος τραχήλου μήτρας σταδίων IVB και υποτροπή: Στις περιπτώσεις αυτές, όπου η νόσος εκτείνεται σε απομακρυσμένα όργανα (π.χ. πνεύμονες, ήπαρ) οι θεραπευτικές επιλογές έχουν στόχο να ανακουφίσουν τις ασθενείς από τα συμπτώματα της νόσου, με στόχο να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής και όπου είναι εφικτό να επιμηκυνθεί η επιβίωση των ασθενών. Η χημειοθεραπεία αποτελεί την πρώτη θεραπευτική επιλογή. Όταν η νόσος υποτροπιάζει στην πύελο η θεραπεία εξατομικεύεται και μπορεί να περιλαμβάνει τη χειρουργική, την ακτινοθεραπεία ή την ενδοιστική βραχυθεραπεία, αναλόγως αν έχουν σαν στόχο την πλήρη θεραπέια ή την ανακούφιση των συμπτωμάτων (άλγος, επαπειλούμενα συρίγγια, κλπ).