Συμπτώματα & Διάγνωση

Οι άνδρες με αρχόμενο καρκίνο του προστάτη συνήθως δεν παρουσιάζουν συμπτώματα, καθώς αυτά εμφανίζονται όταν ο όγκος είναι αρκετά μεγάλος για να πιέσει την ουρήθρα.

Παρόλα αυτά, σε άνδρες άνω των 50 ετών ο προστάτης αδένας τείνει να αυξάνει σε μέγεθος εξαιτίας μιας καλοήθους πάθησης που ονομάζεται καλοήθης υπερπλασία του προστάτη. Έτσι, τόσο η υπερπλασία όσο και ο καρκίνος του προστάτη συνοδεύονται από παρόμοια συμπτώματα που μπορεί να περιλαμβάνουν τα παρακάτω:

  • Δυσκολία στην ούρηση
  • Συχνουρία, ιδιαίτερα τη νύχτα
  • Αίσθημα καψίματος στην ουρήθρα κατά την ούρηση
  • Αίμα στα ούρα ή στο σπέρμα (σπάνια)
  • Επώδυνη εξπερμάτωση

Ο πληθυσμιακός έλεγχος (screening) για τον καρκίνο του προστάτη πρέπει να ξεκινάει από την ηλικία των 50 ετών και να περιλαμβάνει μέτρηση του ειδικού προστατικού αντιγόνου (prostate specific antigen - PSA) και δακτυλική εξέταση. Η μόνη εξέταση που μπορεί να επιβεβαιώσει τη διάγνωση είναι η βιοψία του προστάτη αδένα. Κατά τη βιοψία λαμβάνονται πολλαπλά ιστοτεμάχια και από τους δύο λοβούς του προστάτη και αποστέλλονται για ιστολογική εξέταση. Η λήψη γίνεται με βελόνα υπό απεικονιστική καθοδήγηση με διορθικό υπέρηχο.

Το πόσο επιθετική είναι η νόσος συνήθως καθορίζεται από την τιμή του PSA, το κλινικό στάδιο του καρκίνου και ένα άθρισμα των βαθμών κακοήθειας της νόσου, που ονομάζεται Gleason score, και προκύπτει από την ιστολογική εξέταση της βιοψίας του προστάτη.