Ο Προστάτης Αδένας

Ο προστάτης είναι ένας μικρός αδένας που υπάρχει μόνο στους άνδρες. Έχει το μέγεθος ενός καρυδιού αλλά γίνετε μεγαλύτερος με την πάροδο της ηλικίας. Περιβάλλει το άνω τμήμα της ουρήθρας ακριβώς κάτωθεν της ουροδόχου κύστεως και είναι ψηλαφητός με τη δακτυλική εξέταση (Εικόνα 1).

Ο προστάτης παράγει ένα γαλακτώδες, πυκνό υγρό το οποίο αποτελεί 20-30% του σπέρματος μαζί με τα σπερματοζωάρια που παράγονται από τους όρχεις και το υγρό των σπερματοδόχων κύστεων. Επίσης, παράγει μία πρωτεΐνη που ονομάζεται ειδικό προστατικό αντιγόνο (Prostate Specific Antigen - PSA) και μετατρέπει το σπέρμα σε υγρό.

Ο προστάτης χωρίζεται σε δύο λοβούς και 4 ζώνες (περιφερική, κεντρική, μεταβατική και πρόσθια ινομυώδη ζώνη) ενώ περιβάλλεται από μύες και ινώδη κάψα.