Θεραπεία

Η θεραπεία του καρκίνου του προστάτη περιλαμβάνει την ενεργητική παρακολούθηση, τη ριζική προστατεκτομή, την ακτινοθεραπεία και την ορμονοθεραπεία. Παρακάτω θα αναφερθούμε στην ακτινοθεραπεία και στο συνδυασμό της με τους άλλους δύο πυλώνες της θεραπείας του καρκίνου του προστάτη (χειρουργείο και ορμονοθεραπεία).

​Στις περιπτώσεις καρκίνου του προστάτη αρχικού σταδίου, ο ασθενής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ανάμεσα στην ακτινοθεραπεία και το χειρουργείο με παρόμοια αποτελέσματα. Για μεγαλύτερους, πιο επιθετικούς όγκους, η ακτινοθεραπεία συνδυάζεται συχνά με ορμονοθεραπεία. Η ακτινοθεραπεία έχει, επίσης, ένδειξη μετά από ριζική προστατεκτομή όταν δεν έχει γίνει πλήρης αφαίρεση του όγκου ή όταν αυτός υποτροπιάσει.

Στην εξωτερική ακτινοθεραπεία χρησιμοποιούνται ακτίνες Χ (φωτόνια) υψηλής ενέργειας για τη θεραπεία του καρκίνου του προστάτη. Οι ακτίνες παράγονται από ένα μηχάνημα το οποίο ονομάζεται γραμμικός επιταχυντής και βρίσκεται σε απόσταση από το σώμα του ασθενή. Η τρισδιάστατη σύμμορφος ακτινοθεραπεία (Three Dimensional Conformal Radiotherapy - 3D-CRT) είναι η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη τεχνική εξωτερικής ακτινοθεραπείας, ενώ η ακτινοθεραπεία διαμορφούμενης έντασης (Intensity Modulated Radiotherapy - IMRT), μια βελτιωμένη εκδοχή της 3D-CRT που επικεντρώνει τη δόση στο στόχο αποφεύγοντας του φυσιολογικούς ιστούς, κερδίζει συνεχώς έδαφος τα τελευταία χρόνια - ιδιαίτερα στη θεραπευτική αντιμετώπιση του καρκίνου του προστάτη.