Η Προσέγγισή μας

Από την πρώτη σας επίσκεψη στο Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας του Νοσοκομείου Metropolitan είστε το επίκεντρο μιας αφοσιωμένης ομάδας ειδικών που θα εξατομικεύσουν κάθε πτυχή της θεραπείας ανάλογα με τη μοναδική σας περίπτωση.

Η εξειδικευμένη αυτή ομάδα εκτός από τους ακτινοθεραπευτές ογκολόγους περιλαμβάνει: τμήμα ιατρικής φυσικής, αποτελούμενο από ακτινοφυσικούς εξειδικευμένους στις τελευταίες τεχνολογίες της ακτινοθεραπείας, τεχνολόγους ακτινοθεραπείας, νοσηλευτικό προσωπικό και γραμματειακή υποστήριξη. Επίσης, η ομάδα μας βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τις άλλες ιατρικές ειδικότητες που εμπλέκονται στη θεραπεία του καρκίνου του πνεύμονα, όπως οι θωρακοχειρουργοί, οι πνευμονολόγοι και οι παθολόγοι ογκολόγοι αλλά και οι ακτινολόγοι, οι πυρηνικοί ιατροί, οι παθολογοανατόμοι και οι μοριακοί βιολόγοι, ώστε να εξασφαλιστεί ότι θα λάβετε την πιο εξατομικευμένη, σύγχρονη και αποτελεσματική θεραπεία με τις λιγότερες δυνατές παρενέργειες.

Οι υπερσύγχρονες ακτινοθεραπευτικές τεχνικές και οι ικανότητες ιατρών με εκπαίδευση σε κέντρα αναφοράς της Ευρώπης και των Η.Π.Α. εξασφαλίζουν τη στόχευση των όγκων με μεγαλύτερη ακρίβεια από ποτέ, χορηγώντας τη μέγιστη ποσότητα ακτινοβολίας με τις ελάχιστες βλάβες στα υγιή κύτταρα.

Στο Νοσοκομείο Metropolitan προσφέρουμε τις πιο σύγχρονες ακτινοθεραπευτικές τεχνικές για τη θεραπεία του καρκίνου του πνεύμονα, συμπεριλαμβανομένων:

  • Τρισδιάστατη σύμμορφος ακτινοθεραπεία (Three Dimensional Conformal Radiotherapy - 3D-CRT): πρόκειται για τεχνική στην οποία για το σχεδιασμό του πλάνου θεραπεία χρησιμοποιούνται τρισδιάστατες εικόνες από αξονική τομογραφία, με αποτέλεσμα τα πεδία ακτινοβόλησης να διαμορφώνονται με βάση το ακριβές σχήμα του όγκου-στόχου αλλά την καλύτερη δυνατή αποφυγή των γειτονικών φυσιολογικών οργάνων (βλ. σχ.). Με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται η ακρίβεια στη στόχευση του καρκίνου του πνεύμονα και μειώνεται η δόση στους πέριξ υγιείς ιστούς σε σχέση με τις παλιότερες 2D ακτινοθεραπευτικές τεχνικές. Ταυτόχρονα, έχουμε τη δυνατότητα μέσω της μελέτης ειδικών διαγραμμάτων (βλ. σχ.) που ονομάζονται Ιστογράμματα Δόσης - Όγκου (Dose Volume Histograms - DVH) να γνωρίζουμε την ακριβή δόση που λαμβάνει το κάθε ποσοστό του όγκου του πνεύμονα και των φυσιολογικών ιστών. Με αυτόν τον τρόπο επιλέγουμε το πλάνο ακτινοθεραπείας που προσφέρει τη βέλτιστη κάλυψη του στόχου και την ελάχιστη ακτινοβόληση των φυσιολογικών οργάνων. Συγκεκριμένα, προσέχουμε το πλάνο που θα επιλεγεί να σχετίζεται με ποσοστά ήπιων παρενεργειών μικρότερα από 10% και με ποσοστά σοβαρών παρενεργειών μικρότερα από 0.5%.
  • Ακτινοθεραπεία διαμορφούμενης έντασης (Intensity Modulated Radiotherapy - IMRT): πρόκειται για έναν προηγμένο τύπο υψηλής ακρίβειας και στόχευσης ακτινοβολίας η οποία αποτελεί την επόμενη γενιά της τρισδιάστατης σύμμορφης ακτινοθεραπείας (3D-CRT) που χρησιμοποιείται στα περισσότερα ακτινοθεραπευτικά κέντρα στην Ελλάδα. Η IMRT, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα, βελτιώνει περεταίρω τη δυνατότητα προσαρμογής των υψηλών δόσεων της ακτινοβολίας στο σχήμα του όγκου του πνεύμονα και με αυτόν τον τρόπο επιτρέπει την ελάττωση της δόσης που λαμβάνει το υγειές παρέγχυμα του πνεύμονα και ο οισοφάγος. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται η πιθανότητα εμφάνισης παρενεργειών από τα παραπάνω όργανα.
  • Ακτινοθεραπεία υπό απεικονιστική καθοδήγηση (Image Guided Radiotherapy - IGRT) και αξονική τομογραφία τεσσάρων διαστάσεων (4D-CT):
  • Οι όγκοι του πνεύμονα χαρακτηρίζονται, ανάλογα και με την εντόπισή τους, από άλλοτε άλλη κινητικότητα σχετιζόμενη με τις αναπνευστικές κινήσεις.