Η Προσέγγισή μας / Θεραπεία

Στο Τμήμα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας του νοσοκομείου Metropolitan χρησιμοποιούμε προηγμένες τεχνικές καταγραφής της κίνησης του όγκου του πνεύμονα καθώς αυτός ακολουθεί τις αναπνευστικές κινήσεις (Real time Position Management System - RPM) κατά την πραγματοποίηση της αξονικής τομογραφίας σχεδιασμού του πλάνου ακτινοθεραπείας (4D-CT).

Με αυτή την τεχνική υπάρχει η δυνατότητα είτε να σχεδιάσεις όλες τις θέσεις που μπορεί να βρίσκεται ο όγκος κατά τη διάρκεια των αναπνευστικών κινήσεων και να τις συμπεριλάβεις στα πεδία ακτινοβολίας (ελαχιστοποιώντας την πιθανότητα αστοχίας) (βλ. εικόνα), είτε να ακτινοβολήσεις τον όγκο σε μία συγκεκριμένη φάση της αναπνοής (οπότε έχεις τη δυνατότητα να μειώσεις το μέγεθος των ακτινοθεραπευτικών πεδίων)(RPM Respiratory Gating System).

  • Τέλος, η ακτινοθεραπεία μπορεί να γίνει υπό απεικονιστική καθοδήγηση (IGRT), δηλαδή έλεγχο της ορθής τοποθέτησης του ασθενή πριν από τη συνεδρία και τη χορήγηση της ακτινοβολίας, ώστε να εξασφαλίσουμε την απόλυτη και ασφαλή κάλυψη του στόχου σε καθημερινή βάση. Συγκεκριμένα, έχουμε τη δυνατότητα τρισδιάστατης απεικόνισης του θώρακα με τη χρήση του ενσωματωμένου στο γραμμικό επιταχυντή αξονικού τομογράφου (Cone Beam CT, Varian Trilogy®). Μετά τη λήψη των εικόνων γίνεται σύγκριση με τις αντίστοιχες εικόνες από το σχεδιασμό της θεραπείας και τυχόν διαφορές διορθώνονται αυτόματα με τις κατάλληλες κινήσεις του κρεβατιού θεραπείας. Η τρισδιάστατη απεικόνιση, εκτός από τη θέση του ασθενή, μας επιτρέπει να ελέγχουμε και τη θέση, το μέγεθος και το σχήμα του όγκου του πνεύμονα (βλ. εικόνα), με αποτέλεσμα να μπορούμε να τροποποιήσουμε εγκαίρως τη θεραπεία μας σε περίπτωση που κάτι από όλα αυτά αλλάξει [3].
  • Δυνατότητα σύντηξης (fusion) των εικόνων της αξονικής τομογραφίας σχεδιασμού με εικόνες PET-CT: Με αυτόν τον τρόπο ο ακτινοθεραπευτής ογκολόγος έχει τη δυνατότητα να σχεδιάσει με μεγάλη ακρίβεια τον όγκο του πνεύμονα, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που ο όγκος έχει προκαλέσει απόφραξη κάποιου βρόγχου και είναι πολύ δύσκολο να τον ξεχωρίσει κανείς από την προκαλούμενη ατελεκτασία (βλ. εικόνα).
  • Ενδοβρογχική Βραχυθεραπεία (HDR): Στη βραχυθεραπεία γίνεται τοποθέτηση ραδιενεργών πηγών σε επαφή με τον καρκίνο του πνεύμονα μέσω των βρόγχων, υπό βρογχοσκοπική και απεικονιστική καθοδήγηση (ακτινοσκόπηση ή/και αξονική τομογραφία). Οι ενδείξεις της τεχνικής είναι κατά κύριο λόγω για ανακούφιση των συμπτωμάτων του ασθενή (κυρίως δύσπνοια), ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που ο ασθενής έχει ξανακτινοβοληθεί στο παρελθόν στην ίδια περιοχή. Η απότομη εξασθένιση της δόσης σε μικρή απόσταση από τις ραδιενεργές πηγές μας δίνει τη δυνατότητα να χορηγήσουμε μεγάλη δόση ακτινοβολίας στον όγκο αποφεύγοντας ταυτόχρονα τα γειτονικά όργανα.