Αιτιολογικοί παράγοντες

Το κάπνισμα ή η έκθεση στον καπνό με οποιαδήποτε μορφή, είναι ο σημαντικότερος παράγοντας κινδύνου για την εμφάνιση καρκίνου του πνεύμονα. Οι μη καπνιστές που αναπνέουν τον καπνό άλλων (παθητικοί καπνιστές) διατρέχουν επίσης αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης της ασθένειας.

Εάν κάποιος καπνίζει, μπορείτε να μειώσει τον κίνδυνο για ανάπτυξη καρκίνου του πνεύμονα με τη διακοπή του καπνίσματος. Εάν κάποιος έχει διαγνωσθεί με καρκίνο του πνεύμονα και υποβάλλεται σε ογκολογική θεραπεία, η έρευνα έχει δείξει ότι η διακοπή του καπνίσματος μπορεί να αυξήσει την αποτελεσματικότητα της θεραπείας.

Αν και το κάπνισμα είναι ο σημαντικότερος παράγοντας κινδύνου, ένας στους πέντε ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα δεν έχει καπνίσει ποτέ. Άλλοι παράγοντες κινδύνου περιλαμβάνουν την έκθεση στον αμίαντο και το ραδόνιο, αν και σε ορισμένους ασθενείς δεν υπάρχει καμία γνωστή αιτία που να προκάλεσε τον καρκίνο του πνεύμονα.