Καρκίνος του Πνεύμονα

Πνεύμονες
Οι πνεύμονες είναι δύο όργανα που μοιάζουν με σφουγγάρια και βρίσκονται εντός της θωρακικής κοιλότητας. Ο δεξιός πνεύμονας χωρίζεται σε 3 τμήματα που ονομάζονται λοβοί, ενώ ο αριστερός πνεύμονας έχει 2 λοβούς. Όταν εισπνέετε, ο αέρας περνάει από το στόμα και φτάνει στους πνεύμονες μέσω της τραχείας. Η τραχεί...

Ανάπτυξη του Καρκίνου του Πνεύμονα
Ο καρκίνος του πνεύμονα μπορεί να ξεκινήσει από τα κύτταρα των βρόγχων, των βρογχιολίων ή των κυψελίδων. Στα γονίδια των κυττάρων αυτών δημιουργούνται μεταλλάξεις (π.χ. υπό την επίδραση ουσιών που περιέχει ο καπνός) που έχουν σαν αποτέλεσμα τα κύτταρα να πολλαπλασιάζονται με γρηγορότερο ρυθμό. Στην αρχή εμφα...

Επιδημιολογικά Στοιχεία
Ο καρκίνος του πνεύμονα είναι ο δεύτερος σε συχνότητα εμφάνισης καρκίνος τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες. Ο μέσος όρος ηλικίας κατά τη διάγνωση είναι περίπου 71. Στο σύνολο του πληθυσμού, η πιθανότητα ενός ατόμου να αναπτύξει καρκίνο του πνεύμονα στη διάρκεια της ζωής του είναι περίπου 1 στις 15. Ωστ...

Αιτιολογικοί παράγοντες
Το κάπνισμα ή η έκθεση στον καπνό με οποιαδήποτε μορφή, είναι ο σημαντικότερος παράγοντας κινδύνου για την εμφάνιση καρκίνου του πνεύμονα. Οι μη καπνιστές που αναπνέουν τον καπνό άλλων (παθητικοί καπνιστές) διατρέχουν επίσης αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης της ασθένειας. Εάν κάποιος καπνίζει, μπορείτε να μειώσει ...

Συμπτώματα & Διάγνωση
Τα κυριότερα συμπτώματα από τον καρκίνο του πνεύμονα είναι τα εξής: Συνεχιζόμενος βήχας ή αλλαγή προϋπάρχοντος χρόνιου βήχα Λοίμωξη του πνεύμονα που δεν περνάει ή υποτροπιάζει συχνά Αποβολή αίματος με τα πτύελα Βράχνιασμα της φωνής που δεν περνάει Λαχάνιασμα και αναπνευστικός συριγμός Πόνος του θώρακα...

Θεραπεία / Ακτινοθεραπεία
Θεραπεία Η θεραπεία του καρκίνου του πνεύμονα περιλαμβάνει τη χειρουργική αφαίρεση, την ακτινοθεραπεία και τη χημειοθεραπεία καθώς και το συνδυασμό των παραπάνω θεραπειών. Ακτινοθεραπεία Στις περιπτώσεις μη μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα αρχικού σταδίου, η πρώτη θεραπευτική επιλογή είναι συνήθως η χ...

Τύποι Καρκίνου του Πνεύμονα
Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι καρκίνου του πνεύμονα 1. Μη Μικροκυτταρικός Καρκίνος Πνεύμονα (ΜΜΚΠ): αντιστοιχεί στο 85% έως 90% των περιπτώσεων και χωρίζεται σε 3 υπο-τύπους, οι οποίοι παρουσιάζουν διαφορές στην εμφάνιση των κυττάρων τους στο μικροσκόπιο, αλλά ανήκουν στην ίδια ομάδα γιατί η θεραπεία και η πρόγν...

Η Προσέγγισή μας
Από την πρώτη σας επίσκεψη στο Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας του Νοσοκομείου Metropolitan είστε το επίκεντρο μιας αφοσιωμένης ομάδας ειδικών που θα εξατομικεύσουν κάθε πτυχή της θεραπείας ανάλογα με τη μοναδική σας περίπτωση. Η εξειδικευμένη αυτή ομάδα εκτός από τους ακτινοθεραπευτές ογκολόγους περιλα...

Η Προσέγγισή μας / Θεραπεία
Στο Τμήμα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας του νοσοκομείου Metropolitan χρησιμοποιούμε προηγμένες τεχνικές καταγραφής της κίνησης του όγκου του πνεύμονα καθώς αυτός ακολουθεί τις αναπνευστικές κινήσεις (Real time Position Management System - RPM) κατά την πραγματοποίηση της αξονικής τομογραφίας σχεδιασμού του πλ...