Συμπτώματα

Ο κολοορθικός καρκίνος συχνά είναι ασυμπτωματικός και πολλές φορές όταν υπάρχουν συμπτώματα η νόσος μπορεί να είναι πιο προχωρημένη.

Για το λόγο αυτό έχει σημασία η έγκαιρη διάγνωση όπως αναφέρεται παρακάτω αλλά και η άμεση ιατρική αξιολόγηση εάν υπάρχουν τα παρακάτω συμπτώματα.

  • Αλλαγές των συνηθειών κένωσης (εναλλαγές διαρροιών και δυσκοιλιότητας)
  • Αιματηρές κενώσεις ή απώλεια αίματος από το ορθό
  • «φούσκωμα» και αίσθημα γενικότερης αδιαθεσίας ή άλγους στην κοιλιακή χώρα
  • Ανεξήγητη απώλεια βάρους
  • Αίσθημα χρόνιας κόπωσης
  • Αναιμία

Βασικός κανόνας είναι ότι κάθε απώλεια αίματος από το ορθό πρέπει να διερευνάται και όχι να αποδίδεται χωρίς προσεκτικό έλεγχο σε αιμορροϊδοπάθεια.