Επιδημιολογικά Στοιχεία

Ο κολοορθικός καρκίνος είναι ο τρίτος σε συχνότητα εμφάνισης καρκίνος στην Ευρώπη και στα δύο φύλλα. Στο σύνολο του πληθυσμού, η πιθανότητα ενός ατόμου να αναπτύξει καρκίνο του πνεύμονα στη διάρκεια της ζωής του είναι περίπου 1 στις 20. Η μέση ηλικία εμφάνισης είναι η 7η δεκαετία της ζωής.

Αποτελεί την τέταρτη αιτία θανάτου από νεοπλασία ενώ στις ΗΠΑ βρίσκεται στη δεύτερη θέση μετά τον καρκίνο του πνεύμονα. Παρόλα αυτά, τα ποσοστά θανάτου από κολοορθικό καρκίνο μειώνονται συνεχώς τα τελευταία 20 χρόνια. Υπάρχουν διάφοροι πιθανοί λόγοι γι αυτό. Ένας είναι ότι στα πλαίσια πληθυσμιακού ελέγχου (screening) με κολονοσκόπηση διαγιγνώσκονται οι πολύποδες και αφαιρούνται προτού εξελιχθούν σε καρκίνο ή ανευρίσκεται ο καρκίνος σε αρχικό στάδιο που είναι ευκολότερα θεραπεύσιμος.

Επιπλέον, η θεραπεία του κολοορθικού καρκίνου έχει παρουσιάσει σημαντική πρόοδο τα τελευταία χρόνια.