Συμπτώματα & Διάγνωση

Τα κυριώτερα συμπτώματα από τον καρκίνο του μαστού είναι τα εξής:

  • Εξόγκωμα ή σκλήρυνση στην περιοχή του μαστού ή και όπως μασχάλης
  • Διόγκωση λεμφαδένων όπως μασχάλης
  • Έκκριση υγρού ή αίματος από τη θηλή
  • Eισολκή δέρματος δηλαδή έλξη του δέρματος ή όπως θηλής όπως το εσωτερικό του μαστού
  • Ερυθρότητα, ευαισθησία ή πόνοι στο στήθος

Σε αρχικό στάδιο ο καρκίνος του μαστού δεν παρουσιάζει συμπτώματα. Αργότερα μπορεί να εμφανιστεί ψηλαφητό μόρφωμα, αλλαγή του χρώματος του δέρματος, εισολκή ή έκκριμα. Αν η γυναίκα δεν δώσει σημασία στα προαναφερθέντα συμπτώματα τότε μπορεί να εμφανίσει σημάδια προχωρημένης νόσου, όπως θερμό και ερυθρό μαστό (φλεγμονώδης καρκίνος), πόνους στα οστά, μεγάλη διόγκωση.

Η διάγνωση του καρκίνου του μαστού σε πρώιμο στάδιο ή και σε προκαρκινικό στάδιο (μη διηθητικός καρκίνος μαστού) αυξάνεται όλο και περισσότερο λόγω της ευαισθητοποίησης των γυναικών όσον αφορά στον προληπτικό έλεγχο των μαστών με κλινική ψηλάφηση από ιατρό, μαστογραφία και υπερηχογράφημα, καθώς και με την αυτοψηλάφηση. Άπαξ και εντοπιστεί ένας ύποπτος όγκος, η διάγνωση γίνεται με λήψη υλικού από τον όγκο για μικροσκοπική εξέταση. Υπάρχουν 4 διαγνωστικές μέθοδοι:

  1. Κυτταρολογική εξέταση: γίνεται με μια λεπτή βελόνα (FNA - Fine Needle Aspiration) που προσαρμόζεται σε μια σύριγγα και επιτρέπει την αναρρόφηση κυττάρων από την ύποπτη περιοχή του μαστού.
  2. Ιστολογική βιοψία: η βελόνα σε αυτή την περίπτωση είναι μεγαλύτερη, απαιτείται τοπική αναισθησία και τομή και το υλικό που μελετάται είναι τμήμα ιστού.
  3. Στερεοτακτική βιοψία: η λήψη του ιστολογικού υλικού γίνεται υπό στερεοτακτική απεικονιστική καθοδήγηση.
  4. Ανοιχτή χειρουργική βιοψία: η ταυτοποίηση της βλάβης γίνεται με ταχεία βιοψία κατά τη διάρκεια του χειρουργείου πριν την αφαίρεση του όγκου.