Προγνωστικοί Παράγοντες

Όπως σε όλους τους τύπους καρκίνου η πρόγνωση της νόσου σχετίζεται με το μέγεθος του όγκου, την παρουσία ή όχι μεταστάσεων στους λεμφαδένες (καθώς και τον αριθμό των διηθημένων λεμφαδένων) και την παρουσία ή όχι απομακρυσμένων μεταστάσεων.

Επιπλέον, στον καρκίνο του μαστού παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο βιολογικά και μοριακά χαρακτηριστικά του όγκου, όπως: η παρουσία ορμονικών υποδοχέων, ο δείκτης κυτταρικού πολλαπλασιασμού, οι μεταλλάξεις σε συγκεκριμένα γονίδια κ.α.

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά του όγκου σε συνδυασμό με την ηλικία της ασθενούς, καθορίζουν, εκτός από την πρόγνωση της νόσου, και το είδος της θεραπείας που πρέπει να ακολουθήσει μετά το χειρουργείο.