Θεραπεία / Ακτινοθεραπεία

Θεραπεία

Η θεραπεία του καρκίνου του μαστού περιλαμβάνει τη χειρουργική αφαίρεση, την ακτινοθεραπεία και τη χημειοθεραπεία καθώς και το συνδυασμό των παραπάνω θεραπειών.

Ακτινοθεραπεία

Μία δέσμη ακτινοβολίας Χ υψηλής ενέργειας κατευθύνεται στην πάσχουσα περιοχή από ένα ειδικό μηχάνημα που ονομάζεται γραμμικός επιταχυντής. Η ακτινοθεραπεία είναι μια τοπική θεραπεία η οποία γίνετε στο μαστό μετά από ογκεκτομή ή στο θωρακικό τοίχωμα μετά από μαστεκτομή. Ορισμένες φορές μπορεί να περιλαμβάνει λεμφαδένες της περιοχής που βρίσκεται κοντά στην κλείδα ή τη μασχάλη.

Η ακτινοθεραπεία ενδείκνυται πάντοτε στην αντιμετώπιση διηθητικού καρκίνου του μαστού (αλλά και στις περισσότερες περιπτώσεις μη διηθητικού καρκίνου του μαστού) μετά από χειρουργείο ογκεκτομής με διατήρηση του πάσχοντος μαστού. Συγκεκριμένα, η χρήση της ακτινοβολίας κατέστησε δυνατό το συντηρητικό χειρουργείο του μαστού, επιτρέποντας τα ίδια ποσοστά επιτυχίας με τη μαστεκτομή [1]. Όσον αφορά στις περιπτώσεις που ο όγκος έχει αντιμετωπιστεί με μαστεκτομή, η ακτινοθεραπεία έχει συγκεκριμένες ενδείξεις που σχετίζονται με την ύπαρξη διηθημένων μασχαλιαίων λεμφαδένων, το μέγεθος του όγκου κ.α. και στις περιπτώσεις αυτές έχει φανεί ότι αυξάνει τόσο τον τοπικό έλεγχο της νόσου, όσο και τη συνολική επιβίωση των ασθενών.

Η τρισδιάστατη σύμμορφος ακτινοθεραπεία (Three Dimensional Conformal Radiotherapy - 3D-CRT) είναι η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη τεχνική εξωτερικής ακτινοθεραπείας, ενώ η ακτινοθεραπεία διαμορφούμενης έντασης (Intensity Modulated Radiotherapy - IMRT), μια βελτιωμένη εκδοχή της 3D-CRT που επικεντρώνει τη δόση στο στόχο αποφεύγοντας καλύτερα τους φυσιολογικούς ιστούς, κερδίζει συνεχώς έδαφος τα τελευταία χρόνια. Η εφαρμογή της IMRT έκανε απαραίτητη τη χρησιμοποίηση ολοένα πιο σύγχρονων και μεγαλύτερης ακρίβειας συστημάτων απεικόνισης του ακτινοβολούμενου στόχου πριν από την εκάστοτε συνεδρία ακτινοθεραπείας (Ακτινοθεραπεία υπό απεικονιστική καθοδήγηση - Image Guided Radiotherapy - IGRT).

Είναι σημαντικό η λήψη της θεραπευτικής απόφασης να λαμβάνεται μετά από ενημέρωση της ασθενούς για τις θεραπευτικές επιλογές και τις πιθανές επιπλοκές ή τοξικότητες που τις συνοδεύουν. Για παράδειγμα, η χρήση IMRT τεχνικής θα είχε μεγαλύτερο όφελος σε μια νέα γυναίκα με όγκο του αριστερού μαστού, οπότε θα είχε σαν αποτέλεσμα την καλύτερη προστασία της καρδιάς (που βρίσκεται όπισθεν του αριστερού μαστού) από την ακτινοβολία και τη μείωση του κινδύνου εμφάνισης στεφανιαίας νόσου στο μέλλον. Παρόλα αυτά, οι πιο καλά μελετημένες παρενέργειες είναι η δερματίτιδα και η ίνωση του ακτινοβολημένου μαστού όπου έχουν αποδειχθεί τα καλύτερα αισθητικά αποτελέσματα της IMRT έναντι της κλασσικής ακτινοθεραπείας