Η ομάδα των ακτινοθεραπευτών ογκολόγων θεραπευτών της ακτινοθεραπευτικής κλινικής σε συνεργασία με όλες τις απαραίτητες ειδικότητες του Metropolitan Hospital σχεδιάζουν την καλύτερη δυνατή θεραπεία για τον/την ασθενή. Η ομάδα των ιατρών του κέντρου ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας του Metropolitan Hospital είναι κοντά σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία όσον αφορά στην αντιμετώπιση οποιουδήποτε τύπου καρκίνου.