Τί Προσφέρει η IMRT

Με την IMRT προφυλάσσονται τα φυσιολογικά όργανα που βρίσκονται κοντά στον όγκο και τα καρκινικά κύτταρα λαμβάνουν μεγαλύτερη δόση από τους φυσιολογικούς ιστούς.

Επομένως, μειώνοντας τη δόση στους φυσιολογικούς ιστούς η IMRT προσφέρει δύο σημαντικά πλεονεκτήματα:

  1. ελαττώνει την πιθανότητα εμφάνισης παρενεργειών καλυτερεύοντας την ποιότητα ζωής των ασθενών
  2. δίνει τη δυνατότητα να αυξήσουμε τη δόση της ακτινοβολίας και να πετύχουμε καλύτερα θεραπευτικά αποτελέσματα σε συγκεκριμένους όγκους.