Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική (SRS)

Παρά το όνομά της η Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική είναι μία μη επεμβατική τεχνική ακτινοθεραπείας που στοχεύει στη θεραπεία όγκων και λειτουργικών βλαβών του εγκεφάλου και η οποία έχει τρία βασικά χαρακτηριστικά:

  1. Πολύ μεγάλη ακρίβεια (1 έως 2 χιλιοστά).
  2. Πολύ μεγάλη συμμορφία με απότομη πτώση της δόσης στην περιφέρεια του όγκου-στόχου με αποτέλεσμα την ελάχιστη δυνατή ακτινοβόληση των γειτονικών φυσιολογικών ιστών.
  3. Πολύ μεγάλες ημερήσιες δόσης ακτινοβολίας. Η ακτινοθεραπεία ολοκληρώνεται σε 1 έως 5 συνεδρίες, αν και υπάρχει η δυνατότητα να πραγματοποιηθούν περισσότερες συνεδρίες, π.χ. σε όγκους με μεγάλο μέγεθος ή σε περιπτώσεις επανακτινοβόλησης (Fractionated Stereotactic Radiotherapy - FSRΤ).

Η SRS βασίζεται στην εφαρμογή ορισμένων από τις πιο σύγχρονες τεχνολογικές ανακαλύψεις στο χώρο της ακτινοθεραπείας :

Τρισδιάστατες απεικονίσεις και τεχνικές κεντροθέτησης που καθορίζουν με απόλυτη ακρίβεια τη θέση του στόχου. Στο κέντρο μας χρησιμοποιούνται εικόνες από: αξονική τομογραφία (CT), ψηφιακή και μαγνητική αγγειογραφία, μαγνητική τομογραφία (MRI) και λειτουργική MRI (MRI Perfusion, Diffusion και Spectroscopy) και PET/CT.

Ο σχεδιασμός γίνεται με σύντηξη (Fusion) των εικόνων από τις παραπάνω απεικονιστικές μεθόδους.

  • Συστήματα ακινητοποίησης και ακριβούς τοποθέτησης του/της ασθενούς με διατήρηση απόλυτης σταθερότητας κατά τη διάρκεια της ακτινοθεραπείας. Στο κέντρο μας η ακινητοποίηση γίνεται με μη επεμβατική τεχνική (Frameless SRS) γεγονός που κάνει τη θεραπεία πολύ καλά ανεκτή και επιτρέπει τη χορήγηση περισσότερων συνεδριών, αν αυτό είναι απαραίτητο.
  • Ακτινοβόληση μεγάλης ακρίβειας και συμμορφίας. Στο κέντρο μας η ακτινοβόληση γίνεται με ακτίνες Χ υψηλής ενέργειας από εξειδικευμένο για τη συγκεκριμένη τεχνική γραμμικό επιταχυντή (Novalis Tx Radiosurgery) (Video 1)[ http://www.novalis-radiosurgery.com/novalis-is/exactrac/].
  • Απεικονιστικά Καθοδηγούμενη Ακτινοθεραπεία (Image Guided Radiotherapy - IGRT) κατά την οποία χρησιμοποιείται τρισδιάστατη (Cone Beam CT) ή δυσδιάστατη (ExacTrac) απεικόνιση προκειμένου να επαληθευτή η θέση του όγκου πριν αλλά, όταν χρειάζεται, και κατά τη διάρκεια της στερεοτακτικής ακτινοθεραπείας.