Ενδείξεις της SRS και FSRT

Η Στερεοτακτική Ακτινοθεραπεία είναι μια σημαντική εναλλακτική του επεμβατικού χειρουργείου, ιδιαίτερα σε ασθενείς που δεν μπορούν να υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση ή σε περιπτώσεις είναι μη χειρουργήσιμων όγκων και ενδοκρανιακών ανωμαλιών.

Οι κυριότερες ενδείξεις της Στερεοτακτικής Ακτινοθεραπείας είναι:

 1. Καλοήθεις και κακοήθεις όγκοι εγκεφάλου:
  • Πρωτοπαθείς κακοήθεις όγκοι εγκεφάλου (<4 εκ.) - για τη χορήγηση δόσης ενίσχυσης (boost) ή θεραπεία διάσωσης σε υποτροπή (αστροκύττωμα, Γλοίωμα, Πολύμορφο γλοιοβλάστωμα, Ολιγοδενδρογλοίωμα)
  • Εγκεφαλικές μεταστάσεις
  • Ακουστικό νευρίνωμα
  • Μηνιγγίωμα
  • Αδένωμα υπόφυσης (υποτροπή ή υπολειμματικό)
  • Οφθαλμικοί όγκοι
  • Όγκοι της βάσης του κρανίου
  • Αιμαγγειώματα
  • Κρανιοφαρυγγιώματα
 2. Αγγειακές ανωμαλίες:
  • Αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες
 3. Λειτουργικές ανωμαλίες:
  • Νευραλγία τριδύμου
  • Επιληψία
  • Νόσος του Parkinson