Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική (Stereotactic Radiosurgery - SRS)

Ενδείξεις της SRS και FSRT
Η Στερεοτακτική Ακτινοθεραπεία είναι μια σημαντική εναλλακτική του επεμβατικού χειρουργείου, ιδιαίτερα σε ασθενείς που δεν μπορούν να υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση ή σε περιπτώσεις είναι μη χειρουργήσιμων όγκων και ενδοκρανιακών ανωμαλιών. Οι κυριότερες ενδείξεις της Στερεοτακτικής Ακτινοθεραπείας είναι...

Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική (SRS)
Παρά το όνομά της η Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική είναι μία μη επεμβατική τεχνική ακτινοθεραπείας που στοχεύει στη θεραπεία όγκων και λειτουργικών βλαβών του εγκεφάλου και η οποία έχει τρία βασικά χαρακτηριστικά: Πολύ μεγάλη ακρίβεια (1 έως 2 χιλιοστά). Πολύ μεγάλη συμμορφία με απότομη πτώση της δόσης σ...