Εξωκρανιακή Στερεοτακτική Ακτινοθεραπεία

Η Εξωκρανιακή Στερεοτακτική Ακτινοθεραπεία είναι μία μη επεμβατική τεχνική ακτινοθεραπείας που στοχεύει στη θεραπεία όγκων σε περιοχές του σώματος εκτός κρανίου και η οποία έχει τρία βασικά χαρακτηριστικά:

  1. Πολύ μεγάλη ακρίβεια (1 έως 2 χιλιοστά).
  2. Πολύ μεγάλη συμμορφία με απότομη πτώση της δόσης στην περιφέρεια του όγκου-στόχου με αποτέλεσμα την ελάχιστη δυνατή ακτινοβόληση των γειτονικών φυσιολογικών ιστών