Ενδείξεις της SBRT

Η Στερεοτακτική Ακτινοθεραπεία είναι μια σημαντική εναλλακτική του επεμβατικού χειρουργείου, ιδιαίτερα σε ασθενείς που δεν μπορούν να υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση ή σε περιπτώσεις μη χειρουργήσιμων βλαβών.

Ταυτόχρονα, έχει φανεί ότι η SBRT είναι ανώτερη από την κλασσική ακτινοθεραπεία στην αντιμετώπιση ορισμένων όγκων, όπως για παράδειγμα στα αρχικά στάδια του μη μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα.

Οι κυριότερες ενδείξεις της Εξωκρανιακής Στερεοτακτικής Ακτινοθεραπείας είναι:

  • Αρχόμενος καρκίνος πνεύμονα
  • Καρκίνος παγκρέατος
  • Καρκίνος του ήπατος και ηπατικές μεταστάσεις
  • Παρασπονδυλικές μάζες
  • Καρκίνος προστάτη αδένα
  • Περιπτώσεις επανακτινοβόλησης