Εξωκρανιακή Στερεοτακτική Ακτινοθεραπεία (SBRT)

Εξωκρανιακή Στερεοτακτική Ακτινοθεραπεία
Η Εξωκρανιακή Στερεοτακτική Ακτινοθεραπεία είναι μία μη επεμβατική τεχνική ακτινοθεραπείας που στοχεύει στη θεραπεία όγκων σε περιοχές του σώματος εκτός κρανίου και η οποία έχει τρία βασικά χαρακτηριστικά: Πολύ μεγάλη ακρίβεια (1 έως 2 χιλιοστά). Πολύ μεγάλη συμμορφία με απότομη πτώση της δόσης στην περιφ...

Ενδείξεις της SBRT
Η Στερεοτακτική Ακτινοθεραπεία είναι μια σημαντική εναλλακτική του επεμβατικού χειρουργείου, ιδιαίτερα σε ασθενείς που δεν μπορούν να υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση ή σε περιπτώσεις μη χειρουργήσιμων βλαβών. Ταυτόχρονα, έχει φανεί ότι η SBRT είναι ανώτερη από την κλασσική ακτινοθεραπεία στην αντιμετώπιση...