Βραχυθεραπεία και Καρκίνος του Μαστού

Μερική ακτινοβόληση του μαστού (Accelerated PartialBreast lrradiation - APBI) με ενδοϊστική Βραχυθεραπεία (HOR)

Ο πληθυσμιακός έλεγχος με τη χρήση της μαστογραφίας και η ολοένα μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση των γυναικών σε σχέση με τον καρκίνο του μαστού, έχουν οδηγήσει στην όλο και πιο συχνή διάγνωση του καρκίνου σε πρώιμο στάδιο. Σε αυτές τις ασθενείς. με καρκίνο του μαστού χαμηλού κινδύνου, έχει εφαρμοστεί με επιτυχία η τεχνική της μερικής ακτινοβόλησης του μαστού. Πρόκειται για μία εντοπισμένη μορφή ακτινοθεραπείας (βραχυθεραπεία) κατά την οποία τοποθετούνται καθετήρες στην περιοχή της κοίτης του όγκου, μέσα από τους οποίους διέρχεται μία ραδιενεργός πηγή (με μέγεθος κόκκου ρυζιού) ή οποία ακτινοβολεί και σκοτώνει τυχόν εναπομείναντα κύτταρα του καρκίνου του μαστού.

Η ΑΡΒΙ πραγματοποιείται 1 έως 4 εβδομάδες μετά την αφαίρεση του όγκου και οι καθετήρες παραμένουν στη θέση τους για 8-10 ημέρες.

Η APBI έχει ένδειξη σε γυναίκες οι οποίες:

  • Είναι 50 ετών ή μεγαλύτερες
  • Έχουν όγκο μικρότερο από 3 εκατοστά
  • Έχουν καθαρά χειρουργικά όρια
  • Δεν έχουν διήθηση μασχαλιαίων λεμφαδένων

Σε σχέση με την κλασσική ακτινοθεραπεία, η ΑΡΒΙ έχει τα εξής πλεονεκτήματα:

  • Η APBI χορηγείται δύο φορές την ημέρα για μια περίοδο 5-7 ημερών, ενώ η κλασσική ακτινοθεραπεία διαρκεί συνήθως 6 εβδομάδες
  • Η ακτινοβολία συγκεντρώνεται στους ιστούς που περιβάλουν την κοιλότητα της λοβεκτομής, αποφεύγοντας τους υγιείς ιστούς και τα γειτονικά σημαντικά όργανα όπως η καρδιά και οι πνεύμονες