Βραχυθεραπεία

Βραχυθεραπεία
Η ετυμολογία της λέξης βραχυθεραπεία (βραχύς = κοντός), αναφέρεται στην εγγύτητα της τοποθέτησης των πηγών ακτινοβόλησης, δηλαδή στο εσωτερικό ή πολύ κοντά στον όγκο. Πρόκειται δηλαδή για μια μέθοδο όπου η ακτινοβόληση γίνεται «εκ των έσω» και αυτό τη διαφοροποιεί από την εξωτερική ακτινοθεραπεία, η οποία εί...

Βραχυθεραπεία & Καρκίνος του Τραχήλου της Μήτρας
Η βραχυθεραπεία αποτελεί εδώ και πολλά χρόνια αναντικατάστατο κομμάτι της θεραπείας του γυναικολογικού καρκίνου και ιδιαίτερα του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας. Ένα σημαντικό πρόβλημα με τη συμβατική βραχυθεραπεία του τραχήλου της μήτρας είναι η αδυναμία χορήγησης επαρκούς δόσης στα παραμήτρια, με αποτέλε...

Βραχυθεραπεία και Καρκίνος του Μαστού
Μερική ακτινοβόληση του μαστού (Accelerated PartialBreast lrradiation - APBI) με ενδοϊστική Βραχυθεραπεία (HOR) Ο πληθυσμιακός έλεγχος με τη χρήση της μαστογραφίας και η ολοένα μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση των γυναικών σε σχέση με τον καρκίνο του μαστού, έχουν οδηγήσει στην όλο και πιο συχνή διάγνωση του καρκί...