Λειτουργία IGRT

Κατά το σχεδιασμό της ακτινοθεραπείας ο ακτινοθεραπευτής ογκολόγος χρησιμοποιεί διάφορες απεικονιστικές μεθόδους (αξονική τομογραφία, μαγνητική τομογραφία, PET-CT κτλ) προκειμένου να καθορίσει την περιοχή που πρέπει να ακτινοβοληθεί.

Στη συνέχεια θέτει ένα περιθώριο ασφαλείας γύρω από αυτή την περιοχή προκειμένου να είναι βέβαιος ότι ο όγκος θα βρίσκεται εντός της περιοχής που ακτινοβολείται με την υψηλή δόση ακόμη κι αν σε μια συνεδρία ο όγκος ή το σώμα του ασθενούς έχει λίγο διαφορετική θέση από αυτήν που είχε κατά την αξονική τομογραφία σχεδιασμού.

Η ΙGRT, με τη δυνατότητα που δίνει για απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο πριν από τη συνέδρια, επιτρέπει τη μείωση αυτού του απαραίτητου περιθωρίου τόσο γιατί μπορούμε να διορθώσουμε τη θέση του σώματος του ασθενή, όσο και γιατί μπορούμε να στοχεύσουμε τον όγκο σε περίπτωση που έχει αλλάξει θέση ή μέγεθος και σχήμα.