Απεικονιστικά Καθοδηγούμενη Ακτινοθεραπεία - IGRT

Σε τί Ωφελεί η IGRT
Όπως είδαμε προηγουμένως η IGRT αυξάνει την ακρίβεια της ακτινοθεραπείας ελαττώνοντας την πιθανότητα να υποδοσιαστεί ο όγκος ή να υπερδοσιαστούν οι φυσιολογικοί ιστοί. Επίσης, δίνει τη δυνατότητα να μειωθούν τα απαραίτητα περιθώρια που βάζουμε γύρω από τον όγκο προκειμένου να αντισταθμιστούν οι αβεβαιότητες ...

Λειτουργία IGRT
Κατά το σχεδιασμό της ακτινοθεραπείας ο ακτινοθεραπευτής ογκολόγος χρησιμοποιεί διάφορες απεικονιστικές μεθόδους (αξονική τομογραφία, μαγνητική τομογραφία, PET-CT κτλ) προκειμένου να καθορίσει την περιοχή που πρέπει να ακτινοβοληθεί. Στη συνέχεια θέτει ένα περιθώριο ασφαλείας γύρω από αυτή την περιοχή προκει...

IGRT (-Image Guided Radiation Therapy)
(-Image Guided Radiation Therapy) IGRT είναι μια τεχνική με την οποία πραγματοποιείται απεικόνιση του ασθενή στη θέση θεραπείας πριν από την εκάστοτε συνέδρια ακτινοθεραπείας. Η απεικόνιση μπορεί να ειναι δυσδιάστατη (ακτινογραφία) ή τρισδιάστατη (αξονική τομογραφία - Cone Beam CT και έχει σαν αποτέλεσμα να...