Η ομάδα των ογκολόγων θεραπευτών της ακτινοθεραπευτικής κλινικής σε συνεργασία με όλες τις απαραίτητες ειδικότητες του Metropolital Hospital σχεδιάζουν την καλύτερη δυνατή θεραπεία για τον ασθενή.