Ακτινοθεραπεία είναι η θεραπεία της νόσου με χρήση διεισδυτικών ακτίνων αποτελούμενων από υψηλής ενέργειας κύματα.

Πριν από πολλά χρόνια οι γιατροί ανακάλυψαν πώς να χρησιμοποιούν αυτήν την ενέργεια για να βλέπουν μέσα στο σώμα και να βρίσκουν διάφορες νόσους. Το πιθανότερο είναι να έχετε δει μια ακτινογραφία θώρακα. Σε υψηλές δόσεις (πολύ μεγαλύτερες από αυτές που χρησιμοποιούνται στις ακτινογραφίες) λοιπόν, η ακτινοβολία χρησιμοποιείται για τη θεραπεία του καρκίνου και άλλων νόσων.

Η ακτινοθεραπεία που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία του καρκίνου προέρχεται από ειδικά μηχανήματα ή από ραδιενεργά υλικά. Ο ακτινοθεραπευτικός εξοπλισμός έχει σαν σκοπό να κατευθύνει συγκεκριμένα ποσά ακτινοβολίας στους όγκους ή στις περιοχές του σώματος που υπάρχει κίνδυνος να υποτροπιάσει η νόσος.