Οι ακτίνες υψηλής ενέργειας που χρησιμοποιούνται στην ακτινοθεραπεία μπορεί να προέλθουν από διάφορες πηγές. Ο γιατρός σας μπορεί να χρησιμοποιήσει ακτίνες Χ ή ακτίνες ηλεκτρονίων. Ο τύπος της ακτινοβολίας που θα επιλέξει ο γιατρός σας εξαρτάται από το είδος του όγκου και από το πόσο βαθιά πρέπει να φτάσει η ακτινοβολία στο σώμα. Όσο πιο βαθιά είναι ο όγκος τόσο μεγαλύτερη ενέργεια ακτινοβολίας χρειάζεται.

Στη συνέχεια και αφού ο γιατρός σας τελειώσει με τη φυσική εξέταση, ακολουθεί μια διαδικασία που ονομάζετε προσομοίωση. Κατά τη διαδικασία αυτή, θα πρέπει να ξαπλώσετε σε ένα κρεβάτι αξονικού τομογράφου όπου θα σας ζητηθεί να παραμείνετε εντελώς ακίνητος/η. Ανάλογα με την εντόπιση του όγκου μπορεί να χρησιμοποιηθούν κάποιες συσκευές ακινητοποίησης π.χ. μια πλαστική μάσκα για το κεφάλι, ώστε να εξασφαλιστεί ότι θα βρίσκεστε στην ίδια θέση κάθε φορά που θα κάνετε θεραπεία. Τέλος, γίνεται η αξονική τομογραφία και ο τεχνολόγος ακτινοθεραπείας κάνει τρία (3) μικρά σημάδια, σαν τατουάζ, κοντά στην περιοχή που θα γίνει η θεραπεία. Η διαδικασία διαρκεί συνήθως γύρω στα 20 με 30 λεπτά.

Στη συνέχεια ο γιατρός σας θα χρησιμοποιήσει τις εικόνες από τον αξονικό τομογράφο για να σχεδιάσει σ’ έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή την περιοχή που πρέπει να ακτινοβοληθεί και μαζί με το φυσικό θα αποφασίσουν πόση ακτινοβολία χρειάζεται, ποιο μηχάνημα ακτινοθεραπείας θα χρησιμοποιήσουν και πόσες συνεδρίες θα πρέπει να κάνετε.

Αφού ξεκινήσετε τη θεραπεία σας, ο γιατρός και τα άλλα μέλη της ακτινοθεραπευτικής ομάδας θα παρακολουθούν την πορεία σας, τσεκάροντας την ανταπόκριση της νόσου καθώς και το πώς αισθάνεστε εσείς. Είναι απαραίτητο να ενημερώνετε το προσωπικό για οποιεσδήποτε παρενέργειες ή ασυνήθιστα συμπτώματα αισθανθείτε. Όταν είναι απαραίτητο, ο γιατρός σας μπορεί να αλλάξει τη δόση της ακτινοβολίας ή τον αριθμό και τη διάρκεια των συνεδριών που απομένουν.