Οι παρενέργειες της ακτινοθεραπείας ποικίλουν από ασθενή σε ασθενή. Εσείς μπορεί να μην παρουσιάσετε καμία ή μόνο κάποιες ελαφρές παρενέργειες κατά τη διάρκεια της θεραπείας σας. Παρόλα αυτά, κάποιοι ασθενείς μπορεί να εμφανίσουν σοβαρές παρενέργειες.

Οι παρενέργειες που μπορεί να παρουσιάσετε εξαρτώνται από τη δόση της ακτινοβολίας και το σημείο του σώματος που εφαρμόζεται η θεραπεία. Η γενική σας υγεία μπορεί επίσης να επηρεάσει τον τρόπο που θα αντιδράσει το σώμα σας και το αν θα εμφανιστούν ή όχι παρενέργειες. Πριν ξεκινήσετε θεραπεία ο γιατρός σας θα σας ενημερώσει για τις παρενέργειες που μπορεί να εμφανίσετε, πόσο θα διαρκέσουν και πόσο σοβαρές μπορεί να είναι.

Οι παρενέργειες μπορεί να είναι οξείες ή χρόνιες. Οι οξείες παρενέργειες εμφανίζονται λίγο μετά την έναρξη της θεραπείας και συνήθως περνάνε μέσα σε λίγες εβδομάδες μετά το τέλος της ακτινοθεραπείας. Οι χρόνιες παρενέργειες, που ονομάζονται και «απώτερες παρενέργειες», εμφανίζονται μετά από μήνες ή και χρόνια και συνήθως είναι μόνιμες.

Οι πιο συνηθισμένες οξείες παρενέργειες της ακτινοβολίας είναι η κόπωση και οι αλλαγές στο δέρμα. Αυτές συμβαίνουν ανεξάρτητα από την περιοχή του σώματος που ακτινοβολείται. Άλλες παρενέργειες σχετίζονται με την ακτινοβόληση συγκεκριμένων περιοχών του σώματος. Για παράδειγμα, παροδική ή μόνιμη απώλεια των μαλλιών μπορεί να είναι μια παρενέργεια της ακτινοβόλησης του κεφαλιού. Μεταβολές της όρεξης μπορεί να συνοδεύουν την ακτινοβόληση του στόματος, του στομάχου ή του εντέρου.

Ευτυχώς, οι πιο πολλές παρενέργειες θα περάσουν μετά από κάποιο χρονικό διάστημα. Ταυτόχρονα, υπάρχουν τρόποι να ελαττωθούν οι όποιες ενοχλήσεις. Αν παρουσιάσετε μια πολύ έντονη παρενέργεια ο γιατρός σας μπορεί να διακόψει για κάποιο διάστημα τη θεραπεία σας ή να αλλάξει τον τρόπο που γίνεται.

Πάντα να λέτε στον γιατρό σας όποιες παρενέργειες παρατηρείτε. Θα σας βοηθήσει να της αντιμετωπίσετε και θα σας πει τρόπους για να αποφύγετε να ξαναεμφανιστούν.