Ο στόχος της ακτινοθεραπείας είναι να σκοτώσει τα καρκινικά κύτταρα με όσο το δυνατόν λιγότερο κόστος για τα φυσιολογικά κύτταρα. Η ακτινοθεραπεία μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη θεραπεία πολλών και διαφορετικών όγκων. Είναι γεγονός ότι τουλάχιστον το 50% των ασθενών με καρκίνο θα υποβληθούν σε κάποιο είδος ακτινοθεραπείας.

Για πολλούς ασθενείς, η ακτινοθεραπεία είναι η μόνη θεραπεία που χρειάζονται. Χιλιάδες ασθενείς που έλαβαν αποκλειστικά ακτινοθεραπεία ή συνδυασμό με άλλες θεραπείες έχουν θεραπευτεί από τον καρκίνο.

Η ακτινοθεραπεία, όπως το χειρουργείο, είναι μια τοπική θεραπεία και επιδρά στα καρκινικά κύτταρα σε μια συγκεκριμένη περιοχή του σώματος. Ορισμένες φορές η ακτινοθεραπεία συνδυάζεται με φάρμακα τα οποία φτάνουν σε όλες τις περιοχές του σώματος (συστηματική θεραπεία), όπως είναι η χημειοθεραπεία, η ορμονοθεραπεία και οι βιολογικές θεραπείες. Σκοπός είναι να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της θεραπείας.

Μπορεί να ακούσετε το γιατρό σας να χρησιμοποιεί την έκφραση «επικουρική» ή «συμπληρωματική» θεραπεία, για μια θεραπεία που γίνεται μετά την κύρια θεραπεία (π.χ. μετά το χειρουργείο).

Η ακτινοθεραπεία χρησιμοποιείται συχνά σε συνδυασμό με το χειρουργείο για τη θεραπεία του καρκίνου. Οι γιατροί μπορεί να χρησιμοποιήσουν ακτινοθεραπεία πριν το χειρουργείο για να μικρύνουν έναν όγκο και να μπορέσουν έτσι να κάνουν μία λιγότερο εκτεταμένη επέμβαση ή και μετά το χειρουργείο για να σκοτώσουν τυχόν καρκινικά κύτταρα που έχουν απομείνει.

Άλλες φορές, αντί για χειρουργείο, οι γιατροί χρησιμοποιούν αποκλειστικά ακτινοθεραπεία ή συνδυασμό ακτινοθεραπείας με αντικαρκινικά φάρμακα για να καταστρέψουν τον όγκο. Η ακτινοθεραπεία μπορεί να δοθεί πριν, ταυτόχρονα ή μετά τη χημειοθεραπεία.

Όταν η πλήρης θεραπεία του καρκίνου δεν είναι δυνατή, η ακτινοθεραπεία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μικρύνει ο όγκος, να ελαττωθεί η πίεση, ο πόνος και άλλα συμπτώματα της νόσου. Πολλοί ασθενείς έχουν καλύτερη ποιότητα ζωής όταν κάνουν ακτινοθεραπεία γι’ αυτό το σκοπό.