Σκοπός του Συλλόγου είναι η ψυχοκοινωνική αποκατάσταση των ατόμων που έχουν υποβληθεί σε λαρυγγεκτομή, η οργανωμένη αλληλοβοήθεια, η υποστήριξη και ενημέρωση των μελών του και των μελών των οικογενειών τους αλλά και του κοινού σε θέματα πρόληψης - έγκαιρη διάγνωσης και αποκατάστασης του καρκίνου του λάρυγγα, η εκμάθηση της οισοφαγικής φώνησης και η έρευνα.

Σήμερα ο Σύλλογος αριθμεί 450 μέλη και 20 εκπαιδευμένους εθελοντές. Διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο, έχει Επιστημονική Επιτροπή, Επιστημονική Σύμβουλο, Επιστημονικούς Συνεργάτες, μία Κοινωνική Λειτουργό και μία Λογοπεδικό.

Η κύρια και μοναδική πηγή εσόδων του Συλλόγου είναι η επιδότηση του "Ομίλου Εθελοντών Κατά του Καρκίνου", και οι συνδρομές των μελών του.

Στο Σύλλογο εφαρμόζονται τα ακόλουθα προγράμματα:

  • Εθελοντικό Πρόγραμμα (στήριξη του ασθενούς με καρκίνο του λάρυγγα στο νοσοκομείο που νοσηλεύεται από εθελοντές του Συλλόγου)
  • Πρόγραμμα Ψυχολογικής Στήριξης (ατομική συμβουλευτική - συμβουλευτική ζευγαριού και οικογένειας - ομάδες ψυχολογικής υποστήριξης - βιωματικά σεμινάρια ευαισθητοποίησης για τις ανθρώπινες σχέσεις και επικοινωνία)
  • Πρόγραμμα Μάθησης Οισοφάγειας ομιλίας (δωρεάν διδασκαλία οισοφάγειας ομιλίας λαρυγγεκτομηθέντες από λογοπεδικό)
  • Πρόγραμμα εκπαίδευσης εθελοντών (εκπαιδευτικό σεμινάριο 8 εβδομάδων για τους νέους εθελοντές του Συλλόγου)
  • Πρόγραμμα Ενημέρωσης (έγκυρη και υπεύθυνη πληροφόρηση των μελών του Συλλόγου σε θέματα ιατρικά, ψυχολογικά, ασφαλιστικά, εργασιακά κ.λ.π.)
  • Πρόγραμμα Πρόληψης - Έγκαιρης Διάγνωσης (ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα πρόληψης - έγκαιρης διάγνωσης του Καρκίνου του Λάρυγγα

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Λεωσθένους 21-23,
18536 Πειραιάς,
Τηλ: 210-4186341
Fax: 210-4535343