Καθώς ο σχεδιασμός της ακτινοθεραπείας έχει εξελιχθεί και έχει αποκτήσει τεράστιες δυνατότητες, η ικανότητα ενός ακτινοθεραπευτικού κέντρου να θεραπεύει όλο και περισσότερους καρκίνους χωρίς να βλάπτει τους ασθενείς έχει βελτιωθεί. Μεγάλο κομμάτι αυτής της επιτυχίας οφείλεται στη χρήση εξελιγμένων υπολογιστικών συστημάτων τα οποία χειρίζονται άρτια εκπαιδευμένοι ακτινοφυσικοί ιατρικής.

Το σύστημα σχεδιασμού απεικονίζει τόσο τον όγκο όσο και τους φυσιολογικούς ιστούς σε 3 διαστάσεις (3D). Συγκεκριμένα, οι εικόνες του αξονικού τομογράφου στέλνονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή όπου ο γιατρός σας θα σχεδιάσει τις περιοχές που πρέπει να ακτινοβοληθούν καθώς και τα όργανα που πρέπει να προφυλαχθούν από την ακτινοβολία.

Στη συνέχεια ο ακτινοφυσικός του τμήματος θα υπολογίσει τις γωνίες και το σχήμα των δεσμών της ακτινοβολίας ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της θεραπείας μας, που είναι η επαρκής ακτινοβόληση του στόχου μας και η μέγιστη αποφυγή των φυσιολογικών ιστών. Γίνεται υπολογισμός της δόσης που προσλαμβάνει ο κάθε ιστός. Η κάθε λεπτομέρεια σχεδιάζεται και ελέγχεται.

Αυτή η διαδικασία διαρκεί 1 - 2 ημέρες.