Ακριβώς όπως δεν περιμένετε να ωφεληθείτε από ένα φάρμακο τη στιγμή που καταπίνεται το χάπι, έτσι και η πλήρης δράση της ακτινοθεραπείας τυπικά εμφανίζεται μετά το πέρας της θεραπείας. Ως εκ τούτου, θεωρούμε ότι η τακτική παρακολούθηση μετά το τέλος της ακτινοθεραπείας είναι κρίσιμο κομμάτι των υπηρεσιών μας.

Κατά τις επισκέψεις αυτές οι θεράποντες ακτινοθεραπευτές ογκολόγοι παρακολουθούν την πορεία της νόσου σας και την κατάσταση των φυσιολογικών ιστών.

Ακριβώς όπως δεν περιμένετε να ωφεληθείτε από ένα φάρμακο τη στιγμή που καταπίνεται το χάπι, έτσι και η πλήρης δράση της ακτινοθεραπείας τυπικά εμφανίζεται μετά το πέρας της θεραπείας. Ως εκ τούτου, θεωρούμε ότι η τακτική παρακολούθηση μετά το τέλος της ακτινοθεραπείας είναι κρίσιμο κομμάτι των υπηρεσιών μας. Κατά τις επισκέψεις αυτές οι θεράποντες ακτινοθεραπευτές ογκολόγοι παρακολουθούν την πορεία της νόσου σας και την κατάσταση των φυσιολογικών ιστών.

Για οποιαδήποτε απορία ή συμβουλή οι γιατροί του κέντρου ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας θα βρίσκονται πάντα κοντά σας μετά το τέλος της θεραπείας σας.