Μία από τις πρώτες προτεραιότητες στο Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας του Metropolitan Hospital είναι η διασφάλιση της ποιότητας σε όλους τους κρίκους της ακτινοθεραπευτικής αλυσίδας.

Κάθε ασθενής συζητείται από όλους τους ακτινοθεραπευτές του τμήματος πριν ξεκινήσει θεραπεία, ενώ κάθε πτυχή της θεραπείας του γίνεται αντικείμενο συζήτησης στις καθημερινές συνεδριάσεις του επιστημονικού προσωπικού του τμήματός μας. Επιπλέον, περιστατικά με ιδιαίτερες δυσκολίες στη λήψη της θεραπευτικής απόφασης συζητιούνται με ιατρούς από άλλες ειδικότητες (παθολόγοι ογκολόγοι, χειρουργοί, ακτινολόγοι, παθολογοανατόμοι κ.α.) στα ογκολογικά συμβούλια του Metropolitan Hospital.

Οι ακτινοφυσικοί ιατρικής είναι υπεύθυνοι για τους τακτικούς ελέγχους των μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται στη θεραπεία σας, αλλά και για τον ξεχωριστό έλεγχο της εφαρμογής κάθε πολύπλοκου πλάνου ακτινοθεραπείας σε ειδικά μηχανήματα (phantoms) πριν από την εφαρμογή του στον εκάστοτε ασθενή.

Τέλος, ο έλεγχος της λειτουργίας και των διαδικασιών του Κέντρου Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, όπως και για τα υπόλοιπα τμήματα του Metropolitan Hospital, είναι πιστοποιημένος σύμφωνα με ISO.